Teste de evaluare și diagnostic

banner copii

 

ADOS

ADOS este o evaluare semi-structurată care poate fi utilizată pentru a evalua aproape orice persoană suspectată că ar avea autism, de la copiii care nu vorbesc deloc, la adulţii care sunt fluenţi verbal. ADOS cuprinde diverse activităţi care permit observarea comportamentelor sociale şi de comunicare asociate cu diagnosticul de tulburare generalizată de dezvoltare.
Dedicat copiilor cu vârste peste 2 ani.
Durată: 30-45 minute.

 

ADI-R

Testul oferă o evaluare completă a persoanelor suspectate de autism sau de alte tulburări din spectrul autismului. ADI-R s-a dovedit a fi foarte util atât în diagnosticul formal, cât şi în planificarea tratamentului şi a programelor educaţionale. ADI-R împreună cu ADOS, este recunoscut la nivel internaţional drept Golden Standard pentru evaluarea autismului.
Testul constă într-un interviu cu părintele.
Dedicat copiilor cu vârste peste 2 ani.
Durată: 90-150 minute.

 

PED-A

Dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 7 ani.
Este un test de evaluare psihologică a dezvoltării:
• gradului de pregătire pentru şcoală 
• evaluare longitudinală a dezvoltării competenţelor 
• evaluare a tulburărilor psihiatrice
• remediere a problemelor de sănătate mintală la preşcolari.


PED-B

Dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 7 şi 19 ani.
Testul evaluează:
• nivelul de dezvoltare neuropsihologică;
• aptitudinile cognitive;
• temperamentul/ personalitatea;
• interesele şi valorile;
• aspecte ce ţin de sănătatea mintală;
• strategiile de învăţare.


SON-R

Este un test de evaluare a aptitudinilor cognitive care poate fi administrat şi copiilor care nu folosesc limbajul verbal. Testul rezultă într-un scor IQ.
Dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 2 ani şi jumătate şi 7 ani.
Durează: 50-60 minute.

 

Carolina

Este un test pentru evaluarea dezvoltării copiilor.
Dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 0 şi 5 ani.
Durează: 2-3 ore.

 

ABAS

Este un instrument multifuncţional, pentru evaluarea globală, diagnoza subiecţilor care prezintă dificultăţi la nivelul abilităţilor cotidiene de adaptare, necesare pentru funcţionarea eficientă în mediul de viaţă.
Se poate aplica între 0 şi 89 de ani.
Durează: 30 de minute.

 

CONNERS

Este o metodă minuţioasă și centrată pe evaluarea tulburărilor de deficit de atenţie și de hiperactivitate (ADHD, Attention - Deficit/Hyperactivity Disorder) și a problemelor și dezechilibrelor frecvent asociate în rândul copiilor și adolescenţilor.

CONNERS 3 oferă o evaluare amplă a copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani, luând în considerare atât condiţiile sociale, cât și pe cele școlare și de acasă ale acestora. Este nepreţuit pentru luarea deciziilor în diagnosticul clinic și pentru stabilirea eligibilităţii educaţionale, pentru planificarea și monitorizarea intervenţiilor, într-un context de cercetare și în scop de screening.

 

FIȘA PSIHOLOGICĂ

Fișa de evaluare psihologică este parte integrantă a dosarului în vederea obținerii certificatului de încadrare în grad de handicap.

Evaluarea psihologică are în vedere evaluarea mecanismelor şi funcţiilor psihice a copilului şi se realizează prin observaţie clinică, teste specifice şi raportare la standardele existente, cu scopul identificării unor condiţii sau stări patologice în aria cognitivă, afectivă, de comportament sau a personalităţii - psihodiagnostic şi formularea unui program de intervenţie psihologică de specialitate.
Evaluarea psihologică precede în mod obligatoriu diagnosticul medical și se realizează, la recomandarea medicului specialist, de către psihologul atestat în specialitatea psihologie clinică.

Psihologul clinician cu drept de liberă practică evaluează copilul și eliberează fișa de evaluare psihologică și determină coeficientul de dezvoltare/coeficientul de inteligență. Scorul obținut - QD/QI - este menționat în fișa de evaluare psihologică și ulterior informația este preluată de medicul specialist în psihiatrie pediatrică.

FacebookShare pe Facebook
Latest articles