Autismul și aromaterapia

Autismul este o tulburare a creierului care interferă adesea cu abilitatea de a comunica şi de a relaționa cu cei din jur, este o boală caracterizată prin afectarea dezvoltării creierului, a abilităților mentale, emoţionale şi comunicaționale ale unei persoane. Autismul se referă la dereglări secundare de natură psihogenetică pe care le raportează la o categorie definitorie de tulburări primare, dereglări de limbaj și stereotipii, stări de excitație puternică, impulsivitate, ce alternează cu stări depresive, dereglări neuro-vegetative, halucinații în plan psihic. 

Așadar, tulburarea de spectru autist (TSA) este o manifestare complexă care este asociată cu diferite simptome, care includ următoarele: deficit persistent în comunicarea și interacțiunea socială în contexte multiple și modele de comportamente stereotipe și repetitive, de asemenea, autismul este o afecțiune considerată drept una dintre cele mai frecvente tulburări ale copilăriei, mai frecventă decât cancerul infantil, diabetul infantil și sindromul Down. Statisticile internaționale recente estimează că 1 din 44 de copii au primit diagnosticul de tulburare de spectru autist în SUA, iar datele înregistrate în ultimii ani în România indică o creștere continuă a numărului acestora.

Read more

Transplantul cu celule stem și Tulburarea de Spectru Autist

”Prevalența în creștere a diagnosticării cu TSA în ultimii 10 ani a condus spre noi căutări de terapii alternative. Recent, o astfel de terapie propusă pentru intervenția în TSA este transplantul cu celule stem. Având în vedere costurile și riscurile, este necesară o atenție deosebită asupra tuturor implicațiilor unei astfel de intervenții. Începând cu anul 2014 un număr de studii au început să investigheze eficiența acestei intervenții, iar studii mai recente au crescut în complexitate însă nu evidențiază rezultate clar favorabile. În sprijinul unei decizii informate, acest articol subliniază rezultatele publicate pana în prezent. ”

În ultimii 5 ani s-a observat un interes și o cerere crescută pentru terapiile alternative de recuperare a copiilor cu TSA. Anul trecut, transplantul cu celule stem s-a situat pe locul 3 în căutările legate de tratamentul autismului.

Popularitatea subiectului vine ca o consecința naturală a faptului că există acum în Romania multiple locații ce oferă servicii de recoltare a celulelor stem la naștere precum și bănci de celule cu variate servicii de stocare.

Read more
Latest articles
C
SCRISOARE DESCHISĂ adresată senatorilor României
 Fedra  rotsa

 

Stimați domni

Stimate doamne,

Pentru respectarea dreptului fundamental la educaţie incluzivă al copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, pentru realizarea efectivă a acestuia în baza principiilor echității și egalității de șanse, drept garantat de art.32 din Constituţia României, dar și de art.23 și art.28 alin.(1) din Convenţia din 1989 cu privire la drepturile copilului și prin accesul la învațământ incluziv, reglementat expres de art.24 din Convenţia ONU din 2007 privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Carta socială europeană și Carta drepturilor fundamentale a UE,

În numele comunității persoanelor cu autism și familiilor acestora,

Vezi mai mult