Subprogramul pe TSA, parte din Programele naţionale de sănătate. HG-ul evaluează la 730 milioane de lei suma necesară pentru decontarea directă a intervențiilor în 2023.

În 28 decembrie 2022, Guvernul României a aprobat o Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru a include Subprogramul de sănătate pe TSA pe lângă alte modificări. De asemenea, nevoia financiară pentru acest Subprogram a fost evaluată la 730 milioane de lei, bani ce vor fi la dispoziția prestatorilor de servicii conexe actului medical în 2023.

Help Autism Subprogramul TSA HG

În pezent, decontarea intervențiilor terapeutice pentru persoanele cu TSA se face numai prin medicul specialist care trebuie să fie în contract pe de o parte, cu Casele de Sănătate și, pe de alta, cu furnizorul de terapii. Acest lucru îngrădește semnificativ accesul la terapie, cauzat în primul rând de numărul mic de medici de specialitate care sunt în contract cu Casele de Sănătate; în România, sunt doar 200 de medici de psihiatrie pediatrică eligibili pentru contractare și cel puțin 3 județe fără niciun medic alocat. Modificarea adusă de acest HG va permite intrarea în decontare directă cu CNAS a furnizorilor de terapii, aceștia fiind incluși în categoria unităţilor de specialitate prin intermediul cărora se implementează programele naționale de sănătate.  

Conform HG-ului adoptat în 28.12.2022, „Subprogramul național de servicii conexe acordate persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist” va fi inclus în „Programul naţional de sănătate mintală” prin completarea Anexei 1, Secţiunea B pct.VIII din HG nr.423/2022 destinată/care reglementează Programelor naţionale de sănătate curative finanţate din bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”.

De asemenea, HG-ul estimează la 730 000 000 lei valoarea necesară din bugetul de sănătate pentru anul viitor: „pentru anul 2023 au fost estimate ca fiind necesare credite bugetare și de angajament pentru derularea subprogramului dedicat serviciilor conexe actului medical acordate persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist în valoare de 730 000,00 mii lei", se menționează în Nota de fundamentare, Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat.

Ce mai este necesar pentru decontare reală?

1. Normele tehnice de realizare a programului de sănătate, normele se află acum în procedura de transparență decizională pe site-ul CNAS, www.cnas.ro (https://cnas.ro/wp-content/uploads/2022/12/Proiect-de-Ordin-modificare-Ordin-180-2022-site.pdf)

2. Ordinul pentru aprobarea procedurii de autorizare a ONG-urilor ca furnizori de servicii conexe actului medical pentru stabilirea criteriilor de autorizare, funcționare și evaluare a furnizorilor de servicii conexe

Guvernul a alocat 730 de milioane de lei pentru Subprogramul pe TSA, tariful pe ședință estimat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate este însă subevaluat riscând ca suma să nu fie accesată și absorbită. Normele tehnice prevăd un tarif de 75 lei/ședință de psihoterapie/bolnav, respectiv ședință de logopedie/bolnav, sumă care nu este de natură a asigura respectarea dreptului persoanelor cu TSA la servicii de calitate și face imposibilă susținerea costurilor de către furnizorii de servicii. Asociația Help Autism alături de RO TSA și FEDRA a trimis punct de vedere în care a argumentat de asemenea că tariful propus este cu aproape jumătate mai mic decât cel decontat în prezent pentru același serviciu atât în baza COCA, cât și în cadrul programului Din grijă pentru copii (120 lei). 

De asemenea prețurile practicate de furnizorii de servicii conexe actului medical în domeniul TSA se situează în jurul valorii de 150 lei. Mai mult, tariful propus contravine și concluziilor formulate de grupul de lucru privind subprogramul de sănătate destinat persoanelor cu TSA. 

Asociația Help Autism alături de Rețeaua organizațiilor în autism RO-TSA și FEDRA au făcut numeroase demersuri pentru a asigura acces la decontare și drepturi, documentele pot fi consultate aici: Observații proiect Ordin modificare norme tehnice, Observații proiect Ordin modificare norme COCA, Observații kinetoterapie.

Proiectul a fost publicat în 14 noiembrie 2022 pe site-ul CNAS și a stat până acum în transparență publică. Hotărârea de guvern ce modifică Hotărârea Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 30 martie 2022 poate fi consultată aici.

 
FacebookShare pe Facebook
Latest articles
C
Nu sunt invizibil: GABRIEL

În luna aprilie am invitat familia să facă vizibile poveștile copilului lor cu minte aparte. În primul articol din miniseria Nu sunt invizibil aflăm povestea lui Gabriel.

Începutul unei Călătorii

Eu sunt Gabriel, am 5 ani și vreau să împărtășesc cu voi o parte din lumea mea, din ceea ce simt și ce visez în fiecare zi.

 

CITEŞTE MAI MULT