Help Autism și Rețeaua RO TSA inițiază consultări pentru o propunere alternativă de politică publică

Asociația Help Autism și Rețeaua RO TSA a formulat o Propunere alternativă de politică publică: Dezvoltarea cadrului de organizare a serviciilor specializate integrate pentru copiii cu tulburări din spectrul autist (TSA) și a standardizării acestora. Inițiată de 80 de ONG-uri, propunerea se află în consultare publică până pe 15 septembrie, perioadă urmată de o dezbatere publică și întâlniri cu reprezentanți ai autorităților publice competente, în scopul promovării propunerii alternative dezvoltate, în vederea adoptării/aprobării acesteia și implementării în sistemul național.

Incidența alarmantă a autismului (1 din 59 de copii sunt diagnosticați cu tulburare din spectrul autist conform CDC Centers for Disease Control and Prevention US și 1 din 160 de copii conform Organizației Mondiale a Sănătății), lipsa unui sistem specializat integrat real de servicii la nivel național și insuficiența serviciilor de recuperare și reabilitare (există 38 de centre de stat în toate cele 41 de județe și capitală) au fost premisele de la care a plecat propunerea de politică alternativă menită să găsească soluții pentru nevoia tot mai mare identificată (în 2018, 11 214 copii cu TSA încadrați în grad de handicap erau în evidența ANPDCA; aproximativ 1000 de copii sunt diagnosticați anual cu TSA în România conform datelor Institutului Național de Sănătate Publică). 

Grafice autism

Scopul propunerii alternative de politică publică este asigurarea accesului copiilor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate și pentru familiile acestora, la servicii specializate integrate de calitate, prin 3 obiective specifice:

Obiectiv specific  1: Organizarea de servicii specializate integrate de sănătate, educație și sociale. 

Obiectiv specific 2: Crearea unui standard pentru serviciile specializate integrate care să asigure atât desfășurarea corectă, etică și eficace a activităților și intervențiilor de abilitare / reabilitare, cât și monitorizarea acestora, pentru păstrarea nivelului de calitate pe termen lung.

Obiectiv specific 3: Crearea unui standard pentru echipele mobile care pot fi considerate ca un serviciu anexat serviciilor specializate integrate. 

Propunerea de politică publică a fost elaborată de Rețeaua RO TSA, coordonată de Asociația Help Autism în cadrul proiectului:„Creșterea implicării ONG-urilor și partenerilor sociali în promovarea politicilor publice alternative pentru copiii cu TSA (ONGPP)”, proiect SIPOCA 313/110709 finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), implementat de ASOCIAȚIA HELP AUTISM. Procesul de elaborare participativă a implicat, timp de 12 luni (iulie 2018-iulie 2019), un număr de 80 de ONG-uri cu experiențe semnificative în domeniul autismului (click aici pentru a vedea lista ONG-urilor inițiatoare). Inițiativa beneficiază de susținerea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA).

Rețeaua RO TSA și Asociația Help Autism a lansat în consultare și dezbatere propunerea de politică publică alternativă, cei interesați sunt invitați să citească documentul la următorul link și să transmită sugestii până la data de 15 septembrie 2019 pe adresa sergiu.raiu@helpautism.ro.

FacebookShare pe Facebook