Help aplicatie ABAKIT

 arrow2leftarrow2right Selectare mod program : expresiv-descriere, receptiv-indicare, receptiv-potrivire
 btnasistat0 Copilul este neasistat
 btnasistat1 Copilul este asistat
 arrow3leftarrow3right Selectare program
 btnabout Informatii realizare aplicatie
 btnedit Editare profil parinte/terapeut
 btnexport Salvare backup date
 btngraph Grafic raspunsuri copil
 btnhome Revenire meniu principal
 btninfo Repetare voce/subtitrare
 btnlocked1btnlocked0 Blocare/Deblocare Item
 btnmenu Lista itemi program
 btnminus Inregistrare Raspuns gresit
 btnplus Inregistrare Raspuns corect
 btnok Confirmare
btnreload Schimbare item 
 btnprint

Printare grafic raspunsuri gresite/corecte. Rapoartele sunt plasate in memoria dispozitivului in folder-ul Download

 btnsave Salvare informatii
 btnsettings Setari
 btnstats Selectare data/ program pentru obtinerea graficului de raspunsuri
 btnuser Selectare profil parinte/terapeut/copil
 switchmuteoff Sunet aplicatie/voce oprit
 switchmuteon Sunet aplicatie/voce pornit
 switchoff Subtitrare oprita
 switchon Subtitrare pornita

 

Citeşte mai mult