Directiva Europeana 24/2011 - privind aplicarea drepturilor pacientilor care beneficiaza de asistenta medicala transfrontaliera

Directiva Europeana 24/2011, privind aplicarea drepturilor pacientilor in cadrul asistentei medicale transfrontaliere (in toate tarile Uniunii Europene), a intrat in vigoare din data de 25 octombrie 2013. Aceasta prevede ca persoanele asigurate medical care se deplaseaza in orice stat din UE care primesc tratament medical sau asistenta medicala non-spitaliceasca au dreptul sa beneficieze de rambursarea contravalorii serviciilor medicale conform tarifelor din Romania, fara a fi depasita contravaloarea in lei a serviciilor achitate deja de asigurat.

Directiva se aplica atat in cazul furnizorilor de servicii medicale private sau de stat, atata timp cat serviciul medical este acoperit de sistemul de asigurari medicale din statul membru de afiliere al pacientului.
Pacientului ii vor fi rambursate costurile serviciului medical efectuat in alt stat membru UE la tariful practicat in statul de afiliere dar fara sa depaseasca costurile seriviciului medical din statul in care acesta a fost acordat - rambursarea se va face la nivelul tarifului stabilit de CNAS, doar pentru serviciile la care pacientul are dreptul prin pachetul de asigurari de baza stabilit prin lege (doar daca asistenta medicala respectiva se regaseste printre prestatiile la care are dreptul persoana asigurata in statul membru de afiliere.
De asemenea fiecare stat membru are obligatia de a oferi informatii legate de Directiva Europeana 24/2011 prin intermediul unui Punct National de Contact (PNC), atat pacientilor care provin din celelalte state membre cat si celor din statul membru de afiliere. Aceste informatii se vor referi la standardele de calitate si siguranta ale spitalelor, la nivelul rambursarii si tarifele practicate din statul membru, la procedurile de reclamare in cazul unor posibile cazuri de malpraxis dar si la retelele de referinta europene (in special, in cazul bolilor rare).
Principalele prevederi ale acestei Directive sunt aplicate in Romania conform Ordinului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 729/2009.