Legea nr. 151 din 12 iulie 2010

Prezenta lege are drept scop reglementarea serviciilor specializate integrate de sanatate, educatie si sociale care vizeaza identificarea precoce, tratamentul, recuperarea si ameliorarea calitatii vietii si functionarii sociale a persoanelor diagnosticate cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate, servicii oferite de echipa multidisciplinara specializata.Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale
Art. 1. - Prezenta lege are drept scop reglementarea serviciilor specializate integrate de sanatate, educatie si sociale care vizeaza identificarea precoce, tratamentul, recuperarea si ameliorarea calitatii vietii si functionarii sociale a persoanelor diagnosticate cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate, servicii oferite de echipa multidisciplinara specializata.
Art. 2. - In sensul prezentei legi, serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale sunt urmatoarele: depistare activa precoce, diagnostic clinic psihiatric si evaluare clinica psihologica, tratament psihofarmacologic, interventii specializate precoce, psihoterapie cognitiv-comportamentala, consiliere a parintilor si a familiei.
Art. 3. - (1) Echipa multidisciplinara specializata dIn centrele de sanatate mintala, precum si alti furnizori de servicii medicale dIn unitati sanitare publice sau private este formata din: medici specialisti In psihiatrie pediatrica, psihologi clinicieni, psihoterapeuti, psihopedagogi, logopezi, kinetoterapeuti, educatori si asistenti sociali.
(2) Continuarea si monitorizarea tratamentului se efectueaza de catre medici specialisti In psihiatrie pediatrica si/sau psihologi clinicieni si/sau psihoterapeuti, In unitatile sanitare publice ori private.

CAPITOLUL II
Depistarea activa precoce, drepturile si accesul pacientilor cu tulburari dIn spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate la serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale
Art. 4. - (1) Depistarea activa precoce se efectueaza la copiii cu varsta cuprinsa intre 0-3 ani, in conformitate cu standardele stabilite prIn normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Toate persoanele diagnosticate cu tulburari dIn spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate au acces liber la serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale prevazute la art. 2.
Art. 5. - (1) Depistarea activa precoce si serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale pentru persoanele cu tulburari dIn spectrul autist si cu tulburari mintale asociate, oferite de profesionisti cu competenta stabilita de Colegiul Medicilor dIn Romania sau de Colegiul Psihologilor din Romania, sunt prevazute in programul national de sanatate mintala.
(2) Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din Romania si Colegiul Psihologilor din Romania stabilesc, de comun acord, practicile si procedurile prin care sunt furnizate serviciile privind depistarea activa precoce si serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale dIn cadrul programului national de sanatate mintala.
(3) Ministerul Sanatatii, Colegiul Medicilor din Romania si Colegiul Psihologilor din Romania elaboreaza standardele pentru serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale in tratamentul tulburarilor din spectrul autist si al tulburarilor mintale asociate, care vor fi cuprinse in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Art. 6. - Ministerul Sanatatii, in parteneriat cu institutiile Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si ale Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, precum si cu organizatiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate promovarea sanatatii mintale, elaboreaza protocoale de colaborare in vederea dezvoltarii unui sistem de servicii specializate integrate de sanatate, educatie si sociale pentru persoanele cu tulburari dIn spectrul autist si cu tulburari mintale asociate.


CAPITOLUL III
Stabilirea competentei si organizarea serviciilor specializate integrate de sanatate, educatie si sociale pentru persoanele cu tulburari dIn spectrul autist si cu tulburari mintale asociate
Art. 7. - Serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale pentru persoanele cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari mintale asociate sunt exercitate, in regim profesional, de medici specialisti in psihiatrie pediatrica si psihologi clinicieni, cu competenta stabilita de Colegiul Psihologilor din Romania.
Art. 8. - (1) Colegiul Medicilor dIn Romania, Colegiul Psihologilor dIn Romania si Federatia Romana de Psihoterapie elaboreaza standardele specifice de formare in psihoterapia pentru persoanele cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari mintale asociate, care vor fi cuprinse In normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Standardele specifice de formare in psihoterapia pentru persoanele cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari mintale asociate cuprind:
a) standarde de formare continua, de scurta durata, de specializare in tulburari din spectrul autist si tulburari mintale asociate pentru profesionistii atestati in psihoterapie cognitiv-comportamentala;
b) standarde de formare In interventii specializate in tulburari din spectrul autist si tulburari mintale asociate pentru echipa multidisciplinara specializata prevazuta la art. 3.
Art. 9. - In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, cu consultarea Colegiului Medicilor dIn Romania si a Colegiului Psihologilor din Romania, elaboreaza normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
Art. 10. - Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) dIn Constitutia Romaniei, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREi DEPUTATILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PRESEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANA