Procedura specială de susținere a examenelor naționale pentru absolvenții cu tulburare de spectru autist– Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat

Cu scopul de a oferi șanse egale la susținerea examenelor naționale elevilor diagnosticați cu tulburare de spectru autist, absolvenți de gimnaziu și liceu, Ministerul Educației Naționale a elaborat o procedură de desfășurare a acestor examene, ținând cont de particularitățile TSA.

Procedura cuprinde o serie de facilități pe care părinții le pot solicita, integral sau parțial.

Art. 10 Aplicarea prevederilor Art.9 se realizează integral sau diferențiat la solicitarea scrisă a părintelui, în baza recomandării medicului sau psihologului. 

 

Examenul se desfășoară în sală separată, fără distractori, în prezența unui psihopedagog, psiholog sau a terapeutului personal.

Art.9 (1) Candidații cu tulburare de spectru autist pot susține probele de examen în săli de clasă separate, cu supraveghere audio-video, fără distractori, în prezența unui cadru didactic cu specializarea Psihopedagogie specială, familiarizat cu problematica tulburărilor din spectrul autist, a unui psiholog sau a specialistului – terapeut personal al elevului, în calitate de însoțitor. Accesul acestora în centru de examen este permis în baza unei delegații semnate de inspectorul școlar general. 

 

Elevul va cunoaște profesorul asistent înaintea susținerii probei. 

Art.9 (2) În vederea identificării soluțiilor optime de adaptare a modalităților de susținere a probelor și pentru evitarea blocajelor sau stărilor de anxietate ale elevului, se asigură cunoașterea prealabilă a candidatului cu profesorul asistent/specialistul însoțitor. Totodată, acesta i se poate adresa elevului pentru a-i oferi sprijin în concentrarea asupra rezolvării subiectului, fără a interfera cu conținutul probei de examen. 

 

Elevul poate fi promptat. 

Art.9 (3) Subiectele pentru probele scrise se transmit candidaților cu tulburare de spectru autist în format hârtie, cu posibilitatea promptării și administrării secvențiale de către profesorul asistent, după caz. 

 

Elevul poate dicta rezolvarea subiectelor la probele scrise sau poate utiliza calculatorul.

Art.9 (4) Redactarea lucrărilor scrise se poate realiza și prin dictare unui profesor asistent care asigură secretizarea lucrării în prezența candidatului sau prin utilizarea unui calculator. Lucrările redactate pe calculator se listează în sala în care a fost susținută proba, se copiază de unul dintre profesorii asistenți pe o foaie tipizată, care se secretizează conform procedurilor aprobate, în prezența a cel puțin doi membri ai comisiei. 

 

Pot fi solicitate pauze.

Art.9 (5) Pe timpul realizării probelor scrise se acordă, la cerere, pauze, avându-se în vedere încadrarea în termenul maxim prevăzut pentru elaborarea lucrării. 

 

Pot fi folosite recompense.

Art.9 (6) Pe timpul realizării probelor scrise,  este permisă folosirea unui sistem de recompensă tangibil (alimente, jucării) sau vizual (fețe vesele, buline), precum și prezentarea vizuală a timpului. 

 

Durata examenului este mai mare.

Art.9 (7) Timpul destinat efectuării lucrărilor scrise se mărește cu 1-2 ore. 

 

Art.11 Prevederile Art.9 și Art.10 se pot aplica, după caz, pentru toate tulburările de dezvoltare pentru care se solicită în scris adaptarea procedurii de susținere a examenului. 

Documentul original emis de Ministerul Educației Naționale poate fi consultat aici.