Help Autism oferă consiliere psihologică pentru refugiați și grupuri de socializare pentru copiii cu autism din Ucraina

Mobilizare umanitară în sprijinul refugiaților ucraineni! Asociația Help Autism nu poate sta deoparte când este vorba despre nevoile oamenilor, cu atât mai puțin în momente precum acestea de azi.

(scroll for Ucrainian and English)

Facem tot ce putem pentru a ajuta la crearea unui mediu primitor, iar pentru a nu se mai simți abandonați, ucrainenii care ajung în țara noastră vor fi sprijiniți de către specialiști.  

Suntem oameni pentru oameni, iar situația actuală i-a determinat pe psihologii și psihoterapeuții în terapia copiilor cu autism să ia atitudine punându-se la dispoziția refugiaților ucraineni astfel: 

 • Oferă consiliere psihologică pentru adulți și pentru adolescenți în engleză, română și ucraineană (cu traducător) – atât online cât și în cadrul Centrului Help Autism Suceava; 
 • Alcătuiesc grupuri de socializare pentru copiii cu autism ce vor fi însoțiți de un părinte - în cadrul centrului Help Autism Suceava; 
 • Oferă online consiliere în metoda ABA pentru părinți cu scopul de a continua programul de terapie pentru copiii lor în această situație limită; 
 • Oferă Terapie ABA pentru copiii vorbitori de limba română în oricare dintre centrele Help Autism sau online prin platforma AutismON. 

Programări directe la centrul Help Autism Suceava: Telefon - 0740078078 

Sună acum: 0740 078 078

Contact consiliere online: Telefon - 0371.184.067

Sună acum: 0371.184.067

helpautism RO

 

“Help Autism” надає психологічну допомогу біженцям та групам з соціалізації дітей з аутизмом в Україні.
Асоціація «Help Autism» простягає руку допомоги людям, які приїжджають з України. Психологи, психотерапевти та спеціалісти в терапії дітей з аутизмом надаватимуть безкоштовну допомогу.

 • Психологічні консультації для дорослих та підлітків на англійській, румунській та українській мовах (з перекладачем) - в Центрі «Help Autism» в Сучаві та онлайн.
 • Групи для соціалізації дітей з аутизмом у супроводі одного з батьків - в Центрі «Help Autism» в Сучаві
 • Онлайн-консультації методом ABA для батьків, для продовження терапевтичної програми їхніх дітей, в цій кризовій ситуації.
 • Терапія ABA для румуномовних дітей в будь-якому центрі «Help Autism» або онлайн на платформі AutismON.
   

Для запису до Центр «Help Autism» в Сучаві: +40740078078

+40740 078 078

Онлайн-консультації : +40371.184.067

+40371.184.067

helpautism UA 

 

Humanitarian mobilization in support of Ukrainian refugees!  

Help Autism provides psychological counseling for refugees and socialization groups for autistic children in Ukraine 

The Help Autism Association cannot stand aside when it comes to people's needs, especially at times like the ones we are experiencing now.   

We are doing all that we can in order to provide a welcoming environment, and help the Ukrainians who arrive in our country to not feel abandoned and get support from specialists.  

We stand for people, and the current situation has led psychologists and psychotherapists for children with autism to offer professional support by making themselves available to Ukrainian refugees, as it follows: 

 • Providing psychological counseling for adults and adolescents in English, Romanian and Ukrainian (with translator) – both online and within the Help Autism Center in Suceava; 
 • Creating socialization groups for children with autism who will be accompanied by a parent - within the Help Autism Center in Suceava; 
 • Providing online counseling in the ABA method for parents, in order to continue the therapy program for their children in this limited situation; 
 • Providing ABA Therapy for Ukrainian children who are speaking Romanian, in any of the Help Autism centers, or online, through the AutismON platform.  

Direct appointments at Help Autism Center in Suceava: phone +40740078078 

+40740 078 078

Contact for online advice: phone +40371.184.067

+40371.184.067

helpautism EN

 

FacebookShare pe Facebook