Decontarea terapiei pentru copiii, tinerii și adulții cu TSA intră în vigoare cu 1 octombrie 2023. Au fost publicate normele pentru accesul la Subprogramul pe TSA

În data de 26 septembrie a.c. au fost publicate condițiile de acces la servicii decontante pentru pacienții cu TSA și de acreditare a furnizorilor de servicii conexe medicale.

HELP Autism decontare

Ce se stabilește prin aceste norme:

  • copiii și adulții cu TSA au acces la maxim 2 ședințe de terapie decontate pe zi în limita a 40/42/44 ședințe/lună (în funcție de nr de zile calendaristice);
  • tariful ședinței decontate prin casele naționale de asigurări de sănătate este de 135 lei / ședință / 50 minute;
  • prestatorii de servicii de intervenție (cabinete individuale de psihologie, asociere de cabinete individuale de psihologie, societăți civile profesionale de psihologie sau organizații non-profit) trebuie să se autorizeze ca furnizori de servicii conexe actului medical la DSP și să fie evaluați pentru a putea încheia direct contracte de prestări servicii cu Casele Naționale de Asigurări de Sănătate. Condițiile de autorizare și condițiile de evaluare pot fi accesate în resurse.
  • tipuri de servicii decontate: servicii de psihoterapie și/sau consiliere psihologică clinică și/sau consiliere/intervenție de psihopedagogie specială-logopedie prin utilizarea de intervenții validate științific în tulburări din spectrul autist, inclusiv elaborarea unui plan de intervenție personalizat. Prestatorii de servicii pentru persoanele cu TSA pot avea următoarele specializări: psihologie clinică, psihoterapie, psihologia educației, psihopedagogie specială, consiliere psihologică. 

Prin urmare, 2 ședințe de terapie și logopedie pe zi pot fi decontate din bugetul de la stat la valoarea de 135 lei / ședință / 50 minute.

Toate informațiile se găsesc în ORDINUL nr.774/2023 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, aprobate prin Ordinul Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022.

 

Resurse:

1. ORDINUL nr.774/2023 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, aprobate prin Ordinul Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022

2. Condiţiile de autorizare sanitară şi de dotare minimă obligatorie a cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, din 14.06.2023: https://helpautism.ro/images/2023/decontare/conditiile-de-autorizare-sanitara-si-de-dotare-minima-obligatorie-a-cabinetelor-de-libera-practica-pen.pdf

3. Metodologia-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, din 15.09.2023: https://helpautism.ro/images/2023/decontare/anexele-nr-1-si-2-la-ordinul-ministrului-sanatatii-si-al-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de.pdf

4. Ghidul HELP AUtism accesare decontare prin subprogramul pe TSA 

 

FacebookShare pe Facebook

Cariere

Image

Dacă vrei sa te implici în transformarea vieților copiilor cu autism și ale familiilor, vino in Echipa Help Autism să construim împreună un viitor în care mințile diverse să facă parte în mod real din comunitate.

Anunț angajare: Terapeut ABA

Anunt angajare: Corporate fundraiser

Anunț angajare: Receptie centre Help Autism

Anunț angajare: Asistent Manager