Părinții copiilor cu autism pot deconta carburantul pentru propria mașină

Persoanele cu certificat de încadrare în grad de handicap pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul. Familia, asistentul social, însoțitorul sau furnizorul de servicii pot deasemenea depune această cerere la DGASPC de care aparține adresa dumneavoastră din momentul în care apar normele de aplicare, suma maximă este 1500 lei pe an.

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 21 august a.c., Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 50/17.02.2020).

WhatsApp Image 2020 08 24 at 10.06.27

Noua lege promulgată prevede modificarea articolului 24, alineatul (9), din Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap care va avea următorul cuprins: „(9) Persoanele cu handicap pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale, corespunzător costurilor drepturilor prevăzute la alin. (1) sau (3), după caz, fără a depăşi suma de 1500 lei, anual, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei, anual, pentru persoanele cu handicap accentuat; în această situație nu sunt aplicabile prevederile alin.(2) și (4); modalitatea de decontare şi indexarea limitelor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.”

La articolul 24, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alin. (10) şi (11), cu următorul cuprins: „(10) De prevederile alin. (9) beneficiază și părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii. (11) Sumele aferente drepturilor prevăzute la alin. (9) –(10) se asigură din bugetul de stat prin bugetul Autorităţii Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.

Varianta anterioară a legii mențina: autoturismului adaptat handicapului. Sintagma „autoturism adaptat handicapului” nu permite decontarea carburantului pentru persoanele cu handicap care nu pot conduce o mașină din cauza dizabilității, aici fiind incluși și copiii cu handicap., explică CNDR.

Sursa: Consiliul Național al Dizabilității din România

FacebookShare pe Facebook