Rețeaua RO-TSA, FEDRA și Autism România solicită Ministerului Sănătății acceptarea centrelor acreditate în prestarea serviciilor de terapie pe autism ca prestatori de servicii conexe

Rețeaua RO-TSA, FEDRA și Autism România solicită Ministerului Sănătății acceptarea centrelor acreditate în prestarea serviciilor de terapie pe autism ca prestatori de servicii conexe pentru a permite decontarea directă a orelor de terapie.

La inițiativa Asociației Help Autism, peste 90 de asociații parte din rețeaua RO TSA, FEDRA și Autism România, au semnat o propunere de completare a proiectului de ordonanță de guvern pentru modificarea Legii 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Facem această propunere, în vederea reglementării posibilității ca asociațiile, fundațiile care organizează/găzduiesc servicii pentru copii cu dizabilități, în cazul nostru – servicii pentru copii cu tulburări din spectrul autist (TSA), să poată acorda/presta în mod direct aceste servicii conexe actului medical, așa cum sunt definite în HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 și, totodată să le poată deconta direct, pe baza unui contract cu CNAS (ca prestator privat de asemenea servicii conexe actului medical).

Propunerea are scopul de a scurtcircuita sistemul de decontare și a-l armoniza cu practica mai ales în ceea ce privește copilul cu TSA. Astfel, în prezent, asociațiile/fundațiile organizează aceste servicii din fonduri proprii și fonduri ale părinților copiilor cu TSA, dar și prin decontare indirectă de la CNAS, prin specialiștii (psihologi, kineto-terapeuți) angajați sau contractați și care, la rândul lor, au contracte încheiate cu medici specialiști psihiatrii prin care se poate face decontarea acestor servicii conform Contractului-cadru.

Documentul a fost trimis către Ministerul Sănătății pe 25 iulie și va fi susținut în dezbaterea de consultare publică organizată de minister luni, 29 iulie 2019.

Vezi documentul complet: Propunerea de completare OG pentru modificarea legii 95/2006

 

 

FacebookShare pe Facebook