5 lecții învățate în Islanda despre angajarea persoanelor cu autism

Proiectul AcceDis - Acces direct pe piața muncii pentru persoanele cu dizabilități derulat de HELP Autism cu sprijinul Specilisterne Iceland în perioada iunie 2023 - ianuarie 2024 a creat oportunitatea unei priviri comparative România / Islanda. Din studiul comparativ al legislației și din ghidul de practici din cele două țări am selectat 5 observații recurente. Le vom numi lecții învățate în speranța că acestea se vor transforma în bune practici.

Bilaterale vizualuri posts

Instituțiile vizitate în Islanda sunt “Fræðslusetrið Starfsmennt” Centru Educațional, “Icelandic Directorate of Labour” Directoratul Muncii Islanda, “Fjölsmiðjan” Centru vocațional pentru tineri cu vârste între 16-24, “Reykjavik City Service Center” - unul din centrele de servicii ale Primariei Reykjavik, iar dintre organizațiile private am făcut vizite la “Ás styrktarfélag” - Centru de zi pentru adulți cu dizabilități, toate facilitate de partenerul nostru Specialisterne Iceland” - Fundația pentru integrarea persoanelor cu autism pe piața muncii. Toate insight-urile pe care le-am primit în această experiență și în lucrul direct pe proiect, le-am prins în Ghid de practici Islanda / România (varianta în engleză). În Studiul Comparativ al legislației elaborat de colega mea Monica Donescu se regăsesc câteva recomandări pentru instituțiile și companiile din România, acesta poate fi consultat pe pagina proiectului AcceDis - Acces direct pe piața muncii pentru persoanele cu dizabilității.

1. Ajutor

În Islanda, integrarea persoanelor cu dizabilități este asistată încă de la primii paşi de organizațiile guvernamentale și private iar cele două căi se susțin, nu sunt în competiție. Sprijinul din partea statului este oferit atât angajatului cât și angajatorului. Traseul unei persoane cu dizabilități poate porni de la completarea unui formular online, urmând să fie susținută pentru fiecare etapă a procesului: interviu, angajare, induction, retenție. Toate organismele (fie private sau de stat) se adaptează la nevoile beneficiarilor. Există un dialog deschis între instituțiile ce supervizează procesul de angajabilitate și companii. Compania unde persoanele cu dizabilități se angajează este tratată cu aceeași importanță ca și persoana în sine, fiind jumătate din ecuația facilitării angajabilității. Retenția persoanelor cu dizabilități este urmărită pe parcurs, după procesul angajării iar eventuale probleme sunt soluționate sau intermediate. 

Integrarea persoanelor cu autism pe câmpul de muncă este facilitată de sprijinul din partea tuturor actorilor implicați în proces (experți, companii, instituții private și de stat).

 

2. Colaborare

În Islanda, un accent puternic este pus pe perioada de început a procesului de angajare. Companiile primesc tot sprijinul necesar (atât financiar decontând un important % din salariul brut) cât și personal, primind ajutorul necesar de la consilierii ce urmăresc procesul integrării persoanelor cu dizabilități. Există o strânsă legătură între instituțiile statului și organismele private, efortul este împărțit între sectorul de stat și privat în beneficiul final al persoanei cu dizabilități. Acolo unde există lipsuri în componentele angajabilității în sistemul statului apar intermediari privați ce facilitează (de ex. ONG-uri, centre specializate, etc.). O persoană cu dizabilități este urmărită pe întreg procesul de angajare, de la completarea formularului la căutarea unui loc de muncă, integrarea în primele zile cât și procesul ulterior ce asigură retenția. Existența unor mediatori privați (fie ei și ONG-uri) ce lucrează strâns cu instituțiile statului pentru a prelua cazuri emise de autoritățile locale și a sprijini procesul de angajare a acestora constituie un avantaj considerabil. Munca depusă de acest tip de intermediari nu este în competiție cu vreun canal oficial al statului, mai degrabă cele două tipuri de suport sunt complementare. De asemenea, Directoratul Muncii oferă feedback și sprijin pe tot parcursul procesului de angajare atât pentru angajat cât și pentru angajator

Fluidizarea procesului de angajare printr-o strânsă colaborare între instituțiile de stat și private poate facilita unei persoane cu TSA sau cu dizabilități o experiența de angajare similară cu a unei persoane tipice. 

3. Independență

În Islanda, politica universală este încurajarea independenței personale și susținerea eforturilor de dezvoltare. În acest sens, primăria pune la dispoziție și plătește toate serviciile necesare: asistență mobilitate, asistent social, sprijin la cumpărături, la activităţi cotidiene și orice altceva ar avea nevoie persoanele cu dizabilități. Toate organizațiile vizitate (fie private sau de stat) se adaptează constant și corect la nevoile beneficiarilor și fac toate demersurile spre a-i sprijini în diversitatea nevoilor lor.

Prioritizarea independenței persoanelor cu autism sau dizabilități, susținută prin toate mecanismele și beneficiile ce sunt puse la dispoziție, le permite acestora să fie membri productiv integrați în societate, cu o viață normală.

4. Cultură

În Islanda, există un important accent pe dezvoltarea unei culturi puternice de egalitate de șanse, responsabilitatea este împărțită între primăriile locale, instituțiile statului, intermediari și companii private pentru a oferi ajutor și șanse persoanelor cu dizabilități la un job și condiții normale de viaţă. Egalitatea de șanse este un model universal de lucru implementat în toate aspectele societății. Companiile sunt încurajate pozitiv să angajeze persoane cu dizabilități prin beneficii și suport continuu pentru acestea (versus punitiv prin amenzi), iar birocrația este minimă sau inexistentă (adesea procesul de recomandare se poate demara și informal prin intermediari).

O cultură a egalității de șanse se manifesta atât la nivel personal cât și prin toate oportunitățile și opțiunile puse la dispoziție pentru a încuraja și susține integrarea persoanelor cu autism sau dizabilități. De exemplu, companiile locale aleg să delege anumite taskuri sau să facă comenzi de produse către centrele unde lucrează persoane cu dizabilități pentru a susține locurile de muncă.

5. Egalitate

Islanda se remarcă ca un exemplu de referință în lupta pentru egalitatea de șanse, făcând pași semnificativi în direcția construirii unei societăți cu adevărat echitabile și incluzive. Islanda se distinge și prin eforturile sale semnificative în promovarea egalității de șanse pentru persoanele cu dizabilități. Printr-o abordare comprehensivă și o legislație avansată, Islanda s-a angajat să elimine barierele care pot împiedica participarea activă a persoanelor cu dizabilități în toate aspectele vieții sociale, inclusiv în sfera ocupării forței de muncă. Prin politici și programe care încurajează accesul la educație, servicii medicale și locuri de muncă adaptate, Islanda își propune să ofere fiecărui individ, indiferent de abilități, oportunități echitabile și să contribuie la construirea unei societăți în care diversitatea este sărbătorită și respectată.

Egalitatea de șanse din Islanda reprezintă nu doar un obiectiv atins, ci și un model de urmat pentru întreaga lume. Islanda ne arată că, prin politici corecte și angajament consecvent, este posibilă o societate în care diversitatea este apreciată, iar fiecare individ are acces echitabil la oportunități și resurse, indiferent de dizabilități.

 

Acest material a fost elaborat de Tiberiu Bratu în cadrul proiectuului AcceDis - Acces direct pe piața muncii pentru persoanele cu dizabilității.

Proiect derulat de Asociația HELP Autism în parteneriat cu Specialisterne á Íslandi cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. 

Citește și:

Ghid de bune practici / Good practices guide

Studiu comparativ pe legislație România - Islanda / Comparative study on legislation Romania - Iceland

 

 

FacebookShare pe Facebook