Terapie gratuită şi în 2016 prin programul „Părinte pentru Părinte”

Anul 2016 este al treilea an în care Asociaţia Help Autism vine în sprijinul familiilor copiilor diagnosticaţi cu TSA, care nu îşi permit să plătească terapia necesară recuperării acestora. În cei doi ani de derulare a programului, cu ajutorul unui buget de 130.000 de euro asigurat prin sponsorizări şi eforturile de strângere de fonduri ale părinţilor înscriși în asociaţie, 62 de copii diagnosticaţi cu TSA au beneficiat de terapie zilnică gratuită.

În ediţia 2016, ne propunem ca pe parcursul programului să ajungem la un număr de peste 35 de copii care să beneficieze de terapie gratuită în centrele Help Autism.

Înscrierea în program de către familiile care solicită susţinere se poate face prin doi paşi:

Pasul 1: înscrierea online, prin completarea modulul de înscriere din pagina principală a site-ului www.helpautism.ro

Pasul 2: depunerea dosarelor conţinând documentele menţionate în regulament, trimiterea lor prin poştă la Sediul Help Autism, situat pe Bd. Basarabia nr.24, sector 2, până pe 27 februarie 2015 sau trimiterea documentelor pe email la contact@helpautism.ro.

Programul „Părinte pentru Părinte” 2014: În primul an programul a început cu 15 copii şi un buget de 30.000 de euro, dar a fost finalizat cu 22 de copii cu autism, care au beneficiat de terapie gratuită, datorită suplimentării bugetului până la 50.000 euro prin strângerea de sponsorizări.

Rezultate 2014: În urma acestui program, 3 dintre copiii ajutaţi s-au recuperat aproape în totalitate ne mai având nevoie de terapie zilnică, ci numai de o supraveghere săptămânală din partea personalului de specialitate. Restul copiilor au înregistrat progrese vizibile, recuperând o mare parte din deficienţe. Recuperarea fiecărui copil diferă în funcţie de gradul de afectare al lor şi capacităţile acestora.

Programul „Părinte pentru Părinte” 2015: În cel de-al doilea an, profitând deja de experienţa anterioară, programului i-a fost alocat un buget mai mare, ajuns în final la peste 80.000 de euro, situaţie care a permis integrarea în terapie gratuită a unui număr de 37 de copii în Bucureşti şi 3 provincie.

Rezultate 2015: La finalul anului 2015, nu mai puţin de 25 dintre copiii beneficiari ai programului au fost integraţi în şcoli şi grădiniţe, 17 dintre ei recuperaţi iar 8 continuând terapia în paralel. 

Calendarul programului „Părinte pentru Părinte 2016-2017:

  • Anunţ începere înscrieri pentru Program - 11 februarie 2016
  • Primirea dosarelor - 11 - 26 februarie 2016
  • Evaluare dosare - 29 februarie 2016
  • Comunicare rezultate - 1 Martie 2016
Citeste mai mult
Regulament înscriere beneficiari program „Părinte pentru Părinte 2016 - 2017”

Art. 1. Organizator înscriere

Art.1.1 „Părinte pentru Părinte” denumit în continuare Program, este organizat de Asociaţia Help Autism, cu sediul în str. Burdujeni nr.3, Sector 3, București, având cod de înregistrare fiscal 26590428. În vederea desfășurării programului, Asociația Help Autism organizează selecția beneficiarilor.

Art.1.2. Decizia de derulare a selecției conform regulilor din prezentul regulament este finală și obligatorie pentru persoanele înscrise în program.

Art.1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în prezentul regulament în perioada desfășurării programului, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări, prin afisarea pe site-ul www.helpautism.ro

Citeste mai mult
Terapie gratuită pentru copiii cu autism din familii defavorizate prin programul „Părinte pentru Părinte”

Anul 2016 este al treilea an în care Asociaţia Help Autism vine în sprijinul familiilor copiilor diagnosticaţi cu TSA, care nu îşi permit să plătească terapia necesară recuperării acestora. În cei doi ani de derulare a programului, cu ajutorul unui buget de 130.000 de euro asigurat prin sponsorizări şi eforturile de strângere de fonduri ale părinţilor beneficiari ai asociaţiei, 62 de copii diagnosticaţi cu TSA au beneficiat de terapie zilnică gratuită.

Programul „Părinte pentru Părinte” a fost iniţiat de Asociaţia Help Autism la începutul anului 2013, părinţii beneficiari ai asociaţiei contribuind astfel, din fondurile strânse prin formularul 2% pentru terapia copiilor lor, la susţinerea programelor de recuperare pentru alţi copii cu autism.

Citeste mai mult
Rezultate Program Părinte pentru Părinte 2016-2017

Comisia de părinți a finalizat selecția în cadrul programului „Părinte pentru Părinte 2016”. Dintre dosarele primite au fost trimise spre evaluare doar acele aplicații care au întrunit condițiile preliminarii. Comisia, formată din părinți beneficiari ai Asociația Help Autism, a selectat 35 de copii cu tulburare din spectrul autist pentru a beneficia de terapie gratuită, timp de 1 an. Le mulțumim celor care au sprijinit campania noastră.

Citeste mai mult