Formularul E 112 pentru obtinerea de finantare pentru tratamente in strainatate

Formularul E 112 se emite in baza Regulamentului Consiliului European (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, precum si a Regulamentului Consiliului European (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71.

Formularul E 112 se emite pentru doua situatii:
I. Pentru lucratorii si membrii lor de familie care, dupa ce au dobandit dreptul la asigurarea la sanatate intr-un stat membru UE, sunt autorizati de casa de asigurari de sanatate din acest stat sa revina pe teritoriul statului membru UE in care isi au resedinta sau sa-si transfere resedinta pe teritoriul unui alt stat membru;
II. Pentru toate persoanele asigurate si membrii lor de familie care sunt autorizati de casa de asigurari de sanatate sa se deplaseze pe teritoriul unui alt stat membru UE pentru a primi acolo tratamentul adecvat starii lor de sanatate.

Conditiile care trebuie indeplinite pentru accesarea de fonduri de la Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate pe baza formularului E112, pentru decontarea de servicii medicale incluse in pachetul de baza al CNAS

Citeşte mai mult

Directiva Europeana 24/2011 - privind aplicarea drepturilor pacientilor care beneficiaza de asistenta medicala transfrontaliera

Directiva Europeana 24/2011, privind aplicarea drepturilor pacientilor in cadrul asistentei medicale transfrontaliere (in toate tarile Uniunii Europene), a intrat in vigoare din data de 25 octombrie 2013. Aceasta prevede ca persoanele asigurate medical care se deplaseaza in orice stat din UE care primesc tratament medical sau asistenta medicala non-spitaliceasca au dreptul sa beneficieze de rambursarea contravalorii serviciilor medicale conform tarifelor din Romania, fara a fi depasita contravaloarea in lei a serviciilor achitate deja de asigurat.

Citeşte mai mult

Noua lege a voluntariatului

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1.

(1) Prezenta lege reglementează participarea persoanelor fizice la activităţile de voluntariat desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de persoane juridice de drept public sau de drept privat fără scop lucrativ.

(2) Voluntariatul este un factor important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, totodată, în dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale.

Art. 2.

(1) Statul român recunoaşte valoarea socială a activităţilor de voluntariat ca expresie a cetăţeniei active, a solidarităţii şi responsabilităţii sociale, precum şi valoarea profesională ca expresie a dezvoltării personale, profesionale, interculturale şi lingvistice a persoanelor care desfăşoară aceste activităţi.

(2) Statul susţine dezvoltarea mişcării de voluntariat la nivel local, naţional şi internaţional, cu respectarea independenţei şi diversităţii acesteia, în scopul îndeplinirii sale artistice şi culturale, sportive şi recreative, educaţionale, ştiinţifice, de cercetare, de tineret, de reprezentare, de mediu, de sănătate, sociale, de solidaritate, de dezvoltare comunitară, de ajutor umanitar, civic şi filantropic şi altele asemenea.

(3) Statul român sprijină dezvoltarea voluntariatului prin toate instituţiile sale care activează în domenii în care se desfăşoară activităţi de voluntariat potrivit legii.

Citeşte mai mult

Hotararea nr. 430 din 16 aprilie 2008

Hotararea nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 339 din 1 mai 2008
In temeiul Articolul 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al Articolul 87 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOL UNIC
Se aproba Metodologia privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse, Paul Pacuraru
Presedintele Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, Silviu George Didilescu
Ministrul internelor si reformei administrative, Cristian David
Ministrul economiei si finantelor, Varujan Vosganian
Bucuresti, 16 aprilie 2008.

Citeşte mai mult

Legea 272 din 21 iunie 2004

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 159 din 5 martie 2014

Republicata in temeiul art. V din Legea nr. 257/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 607 din 30 septembrie 2013, dandu-se textelor o noua numerotare. 
Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004 si a mai fost modificata prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 754 din 9 noiembrie 2012, cu modificarile ulterioare, si prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificarile ulterioare. 

Citeşte mai mult

Ordinul nr. 590 din 12 noiembrie 2008

Ordinul nr. 590 din 12 noiembrie 2008 privind aprobarea instructiunilor pentru aplicarea Articolul 78 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 817 din 5 decembrie 2008

Vazand Referatul nr. 19.163 din data de 6 noiembrie 2008, prin care s-a solicitat aprobarea instructiunilor, avand in vedere prevederile Articolul 57 din Hotararea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, in temeiul Articolul 5 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 239/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap emite urmatorul ordin:

Citeşte mai mult